Sản phẩm

Gạch kính Xanh Ngọc

165,000₫

Gạch kính Xanh Dương

165,000₫

Gạch màu đỏ

165,000₫

Gạch kính vàng

165,000₫

Gạch kính xanh lá

165,000₫

Gạch kính hồng đậm

165,000₫

Gạch đặc trong suốt

115,000₫

Gạch đặc trắng mờ

145,000₫

Gạch đặc vàng

185,000₫

Gạch đặc xanh lá

185,000₫

Gạch đặc xanh lá nhỏ

165,000₫

Gạch đặc xanh dương

185,000₫

Đục lỗ cam đậm

165,000₫

Đục lỗ trong suốt

115,000₫

Đục lỗ xanh lá

165,000₫